28 października w Krakowie doktor Jakub Ćwik uczestniczył w kusie „Warsztaty endoskopowe – otolaryngologia (badanie ucha, badanie jam nosowych, badanie układu oddechowego)”, gdzie mógł poszerzyć wiedzę z zakresu chorób, badań, pobierania materiału oraz używanego sprzętu w przeprowadzonych badaniach endoskopowych.

Ponadto, doktor Kuba rozpoczął niedawno cykl szkoleń na Akademii Tomografii Weterynaryjnej. Program ten obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne dotyczące interpretacji wyników badań oraz technicznych aspektów przeprowadzania badań tomograficznych.