W Przychodni Onkovet oferujemy terapię nowotworową przy użyciu Elektrochemioterapii (ECT). ETC jest nie tylko formą leczenia paliatywnego, ale rownież dzięki niej uzyskujemy wyleczenia naszych pacjentów.

Technika ta jest stosowana w leczeniu zmian nowotworowych zlokalizowanych gównie na skórze, podskórzu,  jak i w obrębie jamy ustnej oraz lusterka nosa. Zaczyna jednak być stosowana z powodzeniem w innych lokalizacjach anatomicznych. Zaletą elektrochemioterapii jest to, że jest metodą tańszą i dostępną dla większości pacjentów.

Głównym celem elektrochemioterapii jest osiągnięcie kontroli nad miejscowym rozwojem guza nowotworowego, który może prowadzić do pogorszenia jakości życia pacjenta lub powodować zagrażające życiu powikłania. Dzięki temu zabiegowi poprawiamy komfort życia naszych pacjentów lub uzyskujemy całkowite wyleczenie. 

Elektrochemioterapia opiera się na krótkotrwałej modyfikacji błon komórkowych, co prowadzi do tworzenia tzw. porów w komórkach za pomocą pola magnetycznego (elektroporacja). Dzięki temu zwiększa się skuteczność podanego pacjentowi cytostatyku, skutkuje to istotnym wzrostem działania cytotoksycznego używanych leków. Metoda ta jest bezpieczna i nie wywołuje negatywnych skutków ubocznych dla zdrowych tkanek. Jednakże może powodować lokalne stany zapalne lub martwicę miejscową.

Zabieg elektrochemioterapii wykonywany jest w pełnej narkozie i zazwyczaj przeprowadzany jest 2-3 razy, w zależności od rodzaju nowotworu, co tydzień lub dwa. Całkowity czas trwania zabiegu wynosi około 20-30 minut.

Wskaźnikami do leczenia ECT są:

 • Guzy skóry podskórze (pierwotne, jak i metastatyczne), które nie mogą być usunięte całkowicie metodami standardowymi;
 • guzy (pierwotne i metastatyczne), które ujemnie wpływają na życie pacjentów: na skutek krwawienia, bólu czy też owrzodzeń;
 • guzy w obrębie jamy ustnej, ETC jest stosowane jako jedyne leczenie lub w połączeni z chirurgią;
 • niecałkowite: usunięte guzy (włączając w to blizny) lub do poszerzenia marginesu podczas chirurgii;
 • do zmniejszenia masy guza w przypadku pierwotnych nowotworów, jak i metastatycznych;
 • u pacjentów, którzy mają terapie systemową, ale zmiana nie wykazuje odpowiedniej reakcji;
 • przed postępowaniem chirurgicznym;
 • u pacjentów, u których nie ma szans na terapie. ETC jest stosowana w celu zmniejszenia bólu i dyskomfortu. 

Metodą elektrochemioterapii możemy leczyć różne rodzaje nowotworów, takie jak:

 • Mięsaki tkanek miękkich;
 • nowotwory jamy ustnej, takie jak raka płaskonabłonkowego, czerniaki, nadziąślaki, szkliwiaki i mięsaki;
 • nowotwory nosa, głównie lusterka nosowego, na przykład raka płaskonabłonkowego;
 • guzy z komórek tucznych;
 • czerniaki;
 • guzy okolicy oczu;
 • guzy okolicy odbytu (prostnicy);
 • brodawczaki;
 • guzy gruczołu mlekowego;
 • guzy jamy nosowej;
 • chłoniaki, na przykład skóry czy w okolicy oczu;
 • inne rodzaje nowotworów.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o elektrochemioterapii i jak może ona pomóc w walce z nowotworem!