usługi / zabiegi

Przychodnia weterynaryjna Onkovet świadczy specjalistyczne usługi lecznicze dla zwierząt w dziedzinie onkologii, chirurgii, diagnostyki i profilaktyki. W dziedzinie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, korzystamy z najnowszych zaleceń i algorytmów postępowania. Dbamy o to, aby zwierzęta przechodziły badania w warunkach komfortowych i jak najmniej dla nich stresujących.

ONKOLOGIA

Zajmujemy się leczeniem onkologicznym w tym: diagnostyką , chemioterapią, chirurgią onkologiczną, elektrochemioterapią, leczeniem paliatywnym.
 • biopsje cienko i gruboigłowe narządów, kości i szpiku,
 • chemioterapia klasyczna,
 • terapia z lekami nowej generacji,
 • elektrochemioterapia,
 • stelfonta,
 • chirurgia onkologiczna,
 • rekombinowane immunomodulatory.

ONKOCHIRURGIA

zajmujemy się chirurgią onkologiczną, która jest często najważniejszym elementem leczenia onkologicznego. Wiąże się to z określonym postępowaniem operacyjnym, odbiegającym często od standardów towarzyszących klasycznej chirurgii.
 • usuwanie zmian skórnych z odpowiednim marginesem oraz przenoszenie płatów skóry,
 • usuwanie płata wątroby i płuc, splenektomie,
 • operacje na terenie układu moczowego,
 • mastektomie całkowite i częściowe,
 • amputacje kończyn,
 • mandibuletkomie i maxilektomie częściowe i całkowite,
 • usuwanie węzłów chłonnych.

CHIRURGIA

zajmujemy się klasyczną chirurgią i ortopedią:
 • sterylizacje i kastracje,
 • rekonstrukcje więzadła krzyżowego,
 • leczenie operacyjne złamań,
 • korekta podniebienia miękkiego i skrzydełek nosowych,
 • zakładanie stentów dotchawiczych.

ANASTEZJOLOGIA

Do znieczulenia podczas operacji używamy aparatu do narkozy wziewnej. W trakcie znieczulenia do monitoringu wykorzystywany jest sprzęt, który na bierząco kontroluje wysycenie tlenem stężenie dwutlenku węgla, rytm serca, ciśnienia krwi oraz temperaturę.

DIAGNOSTYKA

Do diagnostyki używamy nowego i nowoczesnego sprzętu medycznego. Dysponujemy między innymi aparatem ultrasonograficznym wysokiej generacji z możliwością badania dopplerowskiego, sprzętem do radiografii cyfrowej bezpośredniej, jak i osobnym aparatem do zdjęć rentgenowskich j.ustnej.
 • USG, w tym doppler
 • RTG cyfrowe,
 • RTG stomatologiczne,
 • aparat do mierzenia ciśnienia krwi,
 • EKG,
 • TONOMETR do mierzenia ciśnienia w gałce ocznej,
 • ENDOSKOP,
 • RYNOSKOP.

LABORATORIUM

Posiadamy własne laboratorium do wykonywania szerokiej gamy badań, jak i współpracujemy z laboratoriami referencyjnymi na terenie Polski i Europy. Dysponujemy również mikroskopem wysokiej klasy. Na miejscu wykonujemy:
 • morfologię,
 • badanie biochemiczne,
 • ocenę elektrolitów i równowagi kwasowa zasadowej,
 • badania hormonalne,
 • ocena cytologiczna.

SZPITAL

Każdy z naszych pacjentów po wykonanym zabiegu przenoszony jest do własnej klatki, w której na spokojnie dochodzi do siebie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, może przebywać przez parę dni na obserwacji. Szpital wyposażony został w pompy infuzyjne, inkubator oraz aparatura do monitorowania pacjentów hospitalizowanych.

PROFILAKTYKA

Nasza kadra służy informacją na temat zabiegów i działań profilaktycznych. Wykonujemy szczepienia zarówno najmłodszych jak i starszych pacjentów. Mamy szeroka gamę preparatów odrobaczających, jak i preparaty służące do zwalczania pasożytów zewnętrzych, jak pchly i kleszcze.

WIZYTY INTERNISTYCZNE

Oferujemy szeroki zakres usług internistycznych dotyczących:
 • gastroenterologii,
 • nefrologii,
 • dermatologii,
 • endokrynologii.
Zapraszamy na wizyty zarówno konsultacyjne, jak i wymagające pomocy doraźnej.