baza wiedzy

W sytuacjach wymagających długotrwałego leczenia, bądź rehabilitacji, bardzo ważna jest pogłębiona wiedza o chorobach zwierząt i metodach ich lecenia. Naszym Pacjentom i ich Opiekunom polecamy fachową literaturę i aktualne artykuły specjalistyczne. Znajdą w nich Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania, a także informacje przydatne podczas terapii.

elektro-
chemioterapia

Elektrochemioterapia (ECT) to stosunkowo nowa technika terapeutyczna o charakterze głównie paliatywnym, która stosowana jest w leczeniu guzów nowotworowych zlokalizowanych w powłokach ciała (umiejscowionych w skórze i tkance podskórnej). Sprzęt pozwala na próbę niszczenia guzów nowotworowych o dowolnej etiologii (dowolne guzy zlokalizowane w powłokach czyli powierzchownie). Zwykle podczas zabiegu pacjentowi podawany jest chemioterapeutyk (najczęściej bleomycyna). Celem elektrochemioterapii jest uzyskanie miejscowej kontroli nad guzem nowotworowym wpływającym na pogorszenie jakości życia chorego lub wywołującym zagrażające życiu powikłania miejscowe. Większość pacjentów poddanych zabiegowi elektrochemioterapii odczuwa pozytywną zmianę w zakresie dolegliwości miejscowych oraz codziennej aktywności życiowej, która utrudniona była przez krwawiące, wrzodziejące lub utrudniające poruszanie się egzofityczne guzy skóry, których nie można leczyć innymi metodami.

Klasycznymi wskazaniami do zabiegu są nowotwory w okolicach: głowy; kończyn; jamy ustnej – szczególnie czerniaki, włokniakomięsaki i raki płaskonabłonkowe; okolicy odbytu – w tym najczęstrze gruczolakoraki gruczołów okołoodbytowych; • okolicy narządów płciowych.

Zabieg elekrochemioterapii wykonuje się najczęściej w krótkim znieczuleniu ogólnym. Pacjent otrzymuje lek chemioterapeutyczny – najpowszechniej bleomycyna. Następnie za pomocą impulsów elektrycznych oddziałuje się miejscowo na zmianę w tkankach skórnych powodując wzrost siły działania leku w tej konkretnej lokalizacji.

Elektrochemioterapia może być powtarzana. Jest to zabieg całkowicie bezpieczny gdyż leczenie odbywa się miejscowo i siła działania aparatury nie powoduje uszkodzenia tkanek w otoczeniu nowotworu, ani w innych partiach ciała chorego. Przeprowadzenie postępowania nie wiąże się również z wystąpieniem jakichkolwiek skutków ubocznych.

Jest to zabieg bezpieczny, komfortowy i dobrze tolerowany przez organizm. W przypadku niektórych nowotworów skóry, w tym czerniaka może stanowić ostatnią deskę ratunku pozwalająca na wyleczenie i zniszczenie komórek nowotworowych.

system PhaSeal

W przychodni wykorzystujemy w leczeniu onkologicznym system PhaSeal.

PhaSeal jest systemem zamkniętym do podawania leków do chemioterapii. Jest to jedyny system który jest rzeczywiście bezpieczny zarówno dla personelu jak również dla Właścicieli i pacjentów.

W sklad zestawu wchodzą między innymi:

BD PhaSeal™ Protektor

Jest urządzeniem wyrównującym cisnienie, mocowanym na stałe do fiolki i wykorzystywanym podczas przygotowywania leków w postaci sproszkowanej lub płynnej. Zapewnia hermetyczną ochronę dzięki szczelnej komorze rozprężeniowej i suchym połączeniom stanowiącym hermetyczną ochronę przed wyciekiem

Łącznik L zapewnia suche połączenie w celu przenoszenia w systemie zamkniętym niebezpiecznych leków do sztywnych plastikowych pojemników z gumowymi portami.

BD PhaSeal™ Injector

Urządzenie do przenoszenia leków niebezpiecznych, które mocuje się do strzykawki lub linii infuzyjnej, w celu uzyskania suchego, szczelnego połączenia podczas przygotowania i podaży leku. Zapewnia to przeniesienie leku w systemie zamknetym, przy użyciu szczelnyh, podwójnie elastometrycznych membran.

Zestaw ten wyróżnia nas spośrod innych lecznic, jego skuteczność przewyższa stosowanie komór laminarnych do leków cytostatycznych.