usługi / zabiegi

Przychodnia weterynaryjna Onkovet świadczy specjalistyczne usługi lecznicze dla zwierząt w dziedzinie onkologii, chirurgii, diagnostyki i profilaktyki. W dziedzinie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, korzystamy z najnowszych zaleceń i algorytmów postępowania. Dbamy o to, aby zwierzęta przechodziły badania w warunkach komfortowych i jak najmniej dla nich stresujących.

Zakres usług

 • diagnostyka, leczenie i profilaktyka
 • onkologia
 • chirurgia onkologiczna
 • ortopedia
 • medycyna regeneracyjna PRP
 • kardiologia[EKG]
 • diagnostyka ultrasonograficzna[USG]
 • radiologia
 • stomatologia
 • diagnostyka laboratoryjna
 • ginekologia i położnictwo
 • elektroniczne znakowanie zwierząt i paszporty

diagnostyka, leczenie i profilaktyka

Bogate wyposażenie techniczne (aparaty RTG, USG, EKG) wykorzystujemy rutynowo w diagnostyce. Posiadamy sprzęt umożliwiający specjalistyczne badania radiologiczne i endoskopowe.

onkologia

W przypadku podejrzenia choroby nowotworowej pierwsza wizyta ma charakter diagnostyczny. W czasie około 1,5 godziny Pacjent jest diagnozowany, w tym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury. W zależności od diagnozy podejmujemy leczenie chirurgiczne z wycięciem zmian nowotworowych, a następnie ustalamy cykle podawania leków cytostatycznych oraz harmonogram wizyt terapeutycznych. Pobrane podczas zabiegu próbki tkanki przekazujemy do badania histopatologicznego w wyspecjalizowanych laboratoriów weterynaryjnych. Od lat współpracujemy w tym zakresie z referencyjnym laboratorium IDEXX w Lipsku, gdzie zlecamy większość badań.

W szczególnie trudnych przypadkach, jako jedna z zaledwie kilkunastu lecznic w Polsce, stosujemy elektrochemioterapię, jako metodę leczenia paliatywnego.

W przychodni wykorzystujemy w leczeniu onkologicznym system PhaSeal. PhaSeal jest systemem zamkniętym do podawania leków do chemioterapii. Jest to jedyny system, który jest rzeczywiście bezpieczny zarówno dla personelu jak również dla właścicieli i pacjentów.

Przychodnia nie prowadzi leczenia całodobowego. Pacjenci zostają w szpitalu na noc jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

chirurgia onkologiczna

W obrębie obsługi onkologicznej wykonujemy badania, zabiegi chirurgiczne oraz prowadzimy terapię farmakologiczną. Chirurgiczne leczenie schorzeń nowotworowych jest w weterynarii procedurą podstawową. Usunięcie ognisk zmian chorobowych rozpoczyna proces terapeutyczny i często jest warunkiem jego powodzenia. W naszej przychodni wykonujemy nawet bardzo skomplikowane operacje, a następnie prowadzimy chemioterapę.

ortopedia

Kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie ortopedii weterynaryjnej (zachowawczej oraz interwencyjnej) pozwala nam skutecznie leczyć zarówno drobne, jak i poważne schorzenia układu ruchu u psów i kotów. Z jednej więc strony prawidłowei odpowiednio wczesne zdiagnozowanie np. kulawizny pozwala uniknąć zabiegów operacyjnych, z drugiej natomiast – działamy bezzwłocznie, kiedy wymagana jest interwencja traumatologa. Mając do dyspozycji szeroką gamę środków technicznych (RTG, USG, PRP) i farmakologicznych, wybieramy najbardziej efektywne metody leczenia.

Medycyna regeneracyjna PRP

W leczeniu problemów ortopedycznych stosujemy nowatorskie, bardzo skuteczne metody leczenia PRP (Platelet Rich Plasma). Jest to koncentrat płytkowy otrzymywany z krwi pacjenta za pomocą odpowiedniego zestawu do separacji. Służy do lecenia urazów, stanów zapalnych, zmian zwyrodnieniowych aparatu ruchu.

Kardiologia

Schorzenia układu krwionośnego u zwierząt rozpoznajemy m.in. za pomocą echokardiografu i urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi. Aparat kardiologiczny wykorzystujemy do badania zaburzeń rytmu serca w chwili badania.

Diagnostyka ultrasonograficzna[USG]

Wiele informacji o zdrowiu narządów wewnętrznych naszych pacjentów uzyskujemy za pomocą badania ultrasonograficznego. USG to badanie nieinwazyjne, całkowicie bezbolesne, a przez to bardzo wygodne. Znacząco przyśpiesza diagnozę, co skraca również czas leczenia. USG w naszej przychodni stosujemy do badania narządów jamy brzusznej, układu moczowego, układu płciowego, itd. Zalecamy, aby na 12 godzin przed badaniem USG nie karmić zwierzęcia.

Radiologia

Pracownia RTG w naszej przychodni wyposażona jest w sprzęt nowej generacji, który wykonuje zdjęcia przy użyciu minimalnych dawek promieniowania. Posiadany aparat rentgenowski wykorzystywany jest zarówno do diagnostyki, jak i podczas zabiegów, np. ortopedycznych. W pracowni RTG wykonujemy zdjęcia klatki piersiowej, jamy brzusznej, kręgosłupa, kości długich i krótkich, badania kontrastowe przewodu pokarmowego i moczowego, a także diagnostykę obrazową w kierunku dysplazji stawów biodrowych i łokciowych u psów.

Stomatologia

Z zakresu stomatologii diagnozujemy i leczymy zmiany o charakterze nowotworowym (onkologia stomatologiczna) w obrębie jamy ustnej. Wykonujemy zabiegi chirurgii szczękowej, w tym ekstrakcję zębów mlecznych i stałych, repozycję złamań w obrębie trzewioczaszki. Udzielamy porad o higienie oraz profilaktyce chorób jamy ustnej, takich jak paradontoza, próchnica, złamania zębów, usuwanie osadów nazębnych.

Diagnostyka laboratoryjna

W laboratorium naszej przychodni w zakresie leczenia internistycznego prowadzimy pełną diagnostykę mikrobiologiczną i hematologiczną. Wykonujemy na miejscu badania laboratoryjne krwi i moczu, a także – co wciąż rzadko spotykane w przychodniach dla zwierząt – mierzymy ciśnienie krwi zwierząt. W przypadku niektórych specjalistycznych badań próbki wysyłane są do laboratoriów referencyjnych, głównie do IDEXX w Lipsku, z którym współpracujemy od wielu lat.

Ginekologia i położnictwo

Leczymy powikłania w okresie ciąży, a także wspomagamy okres ciąży i rozrodu (w tym za pomocą cięcia cesarskiego). Wykonujemy zabiegi sterylizacji chirurgicznej oraz ustawiamy antykoncepcję hormonalną. Ustalamy termin krycia, wykonujemy sztuczną inseminację. Zachęcamy do badań cytologicznych

elektroniczne znakowanie zwierząt i paszporty

Paszport dla kota lub psa to dokument konieczny do podróży zagranicznej. Potwierdza tożsamość zwierzęcia, stan jego zdrowia oraz wykonanie kompletu szczepień ochronnych. Warunkiem wydania paszportu jest również wszczepienie elektronicznego mikroczipu (tzw. transpondera), który umożliwia identyfikację zwierzęcia. Paszport wydawany jest jednorazowo, jednak należy aktualizować jego ważność kolejnymi szczepieniami przeciwko wściekliźnie. Przed wyjazdem do niektórych państw (np. Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji) zwierzęta muszą zostać odrobaczone - w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego przyjazdu. W okresach między szczepieniami można ze zwierzęciem przekraczać granicę wielokrotnie.